Martā Latvijas ostās mainījušās papīrmalkas iepirkuma cenas