Latvijas koksnes resursu cenu monitoringa rezultāti par 2014.gada oktobri