Lapkoku taras iepirkuma cenas neapmierina meža īpašniekus