Latvijas koksnes resursu cenu monitoringa rezultāti par 2016.gada augustu