Baltijas jūras reģiona skujkoku papīrmalkas cenu indekss bez pārmaiņām.