Bērza finierkluču cenas novembrī saglabājušās nemainīgas