Ostās veselīgi aug papīrmalkas krājumi (papildināts)