Skujkoku papīrmalkas cenas indeksam straujš kāpums