Decembrī vērojamas straujas pārmaiņas zemas kvalitātes lietkoksnes segmentā