Reģionālais indekss norāda uz skujkoku papīrmalkas cenu vājo kāpumu