Noslēdzās AS LVM veiktā cenu aptauja par A klases priedes zāģbaļķu un zemas kvalitātes skuju koku zāģbaļķu piegādi maijā-jūnijā.

Noslēdzās AS LVM veiktā cenu aptauja par A klases priedes zāģbaļķu un zemas kvalitātes skuju koku zāģbaļķu piegādi maijā-jūnijā.

2010-05-17

AS LVM ziņo par „Par A klases priedes zāģbaļķu un zemas kvalitātes skuju koku zāģbaļķu piegādi 2010.gada maijā-jūnijā” cenu aptaujas rezultātiem.

Kopumā A klases zāģbaļķu pārdotais apjoms sastādīja 6000 m3, kuri tika pārdoti ar vidējo cenu – 56,26 LVL/m3. Lielāko apjomu (2200 m3) nopirka uzņēmums Tezei-S. Augtākā piedāvājuma cena bija 65 LVL/m3, zemākā – 53 LVL/m3. Cenu aptaujas laikā tika noslēgti līgumi arī par zemas kvalitātes skujkoku zāģbaļķu piegādi, te pārdotais apjoms bija 9300 m3, vidējā cena – 39,40 LVL/m3.
Informācija par uzņēmumu nopirktiem apjomiem un darījumu cenām ir pieejama pielikumā.
Avots: LVM, Latvianwood.lv

Tags