Baltijas skujkoku papīrmalkas cenu indekss 2015. gada 2. cetuksnī samazinājās par 1%

Baltijas skujkoku papīrmalkas cenu indekss 2015. gada 2. cetuksnī samazinājās par 1%

2015-11-15

2015. gadā otrajā ceturksnī Baltijas papīrmalkas cenu indekss  samazinājās līdz 88 punktiem (2011. gada 4. ceturksnis=100 punkti). Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu (2015. gada 1. ceturksnis) indekss samazinājās par 1,05% procentu punktiem.  

Cenu izmaiņas ietekmēja iepirkumu cenu samazinājums Lietuvā un Vācijā. Savukārt Igaunijā, Zviedrijā un Somijā bija novērots neliels cenu pieaugums.

Portalā Latvianwood.lv Baltijas papīrmalkas cenu indekss tiek publcēts uz vienu ceturkšni vēlāk nekā to saņem skujkoku papīrmalkas piegāžu indeksēšanas pakalpojumu lietotāji. Uzņēmumiem, kas augstāk minēto informāciju izmanto resursu sagādes kontraktos, dati tiek nosūtīti 45 dienu laikā pēc kalendārā ceturkšņa beigām. Baltijas jūras reģiona skujkoku papīrmalkas cenu indekss tiek veidots kopš 2011. gada un ietvēr sevi skujkoku papīrmalkas cenu izmaiņas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Somijā un Vācijā.

Plašākā informācija par indeksa veidošanas principiem un pielietošanu ir atradama sadaļā Meža nozares informācijas centrs.

Tags