Latvijas koksnes resursu cenu monitoringa rezultāti par 2015.gada novembri