Pakāpeniski atjaunojas lapkoku papīrmalkas pieprasījums