Sagatavots pārskats ar Latvijas koksnes resursu cenu monitoringa rezultātiem