Papīrmalkas tirgus joprojām atrodas ļoti saspringtā situācijā.